Sociaal en zakelijk ondernemen met Paswerk

Paswerk is mensontwikkelbedrijf en re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn totaal bijna 1.200 mensen bij en via Paswerk werkzaam, vooral op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Paswerk voert deze re-integratietaken uit voor de vijf gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland.

Van binnen naar buiten
Het beleid is gericht op doorstroming “van binnen naar buiten”, dus opleiden en begeleiden bij het (opnieuw) vinden van een gewone baan bij een gewone werkgever of zo dicht mogelijk daarbij.

Paswerk heeft eigen leerwerkbedrijven, zoals groen, post, grafisch, metaal, elektro, schoonmaak, catering, textiel en verpakken. Deze staan onder Diensten.

Onder de naam PasMatch levert Paswerk tal van personeelsdiensten, zoals: actiefstages en werkstages, vacaturecentrum, directe bemiddeling, individuele detachering, groepsdetachering en begeleid werken.